Elektroniska blanketter  
Tryg

Ärendehantering på webben

Med de elektroniska blanketterna kan du bland annat anmäla skada och meddela ändringar i försäkringsuppgifterna.

Dessa blanketter gäller försäkringar, som ännu inte har överförts till If Avtalet.
Vad är ett If Avtal?

En del av blanketterna förutsätter identifikation med dina personliga bankkoder. Dessa blanketter har märkts ut med en asterisk.

Elektronisk identifikation med nätbankskoderna motsvarar försäkringstagarens underskrift och är bindande på samma sätt som om försäkringstagaren skulle underteckna en blankett i pappersformat.

Utskrivbara blanketter

Om du inte vill fylla i en elektronisk blankett, kan du använda en utskrivbar blankett och posta den till oss.